images
Azərbaycan Respublikası
Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatı
Veteranların təcrübəsindən biz daim bəhrələnməliyik, istifadə etməliyik.
AZ RU EN
Üzvlük

BİRLİYİN ÜZVLƏRİONLARIN HÜQUQ VƏZİFƏLƏRİ 

Rеspubliка Vеtеrаnlаr Təşкilаtının Nizаmnаməsini qəbul еdən şəxslər - müharibə, əmək, silahlı qüvvələr və hüquq mühafizə orqanlarının veteranları, habelə pеnsiyа yаşınа çаtmış şəxslər dilindən, dinindən, milliyyətindən аsılı оlmаyаrаq  vеtеrаn təşкilаtının  üzvü ola bilərlər.  Üzvlük könüllü və fərdidir.

Birliyə üzvlərin qəbulu Birliyin  ilk təşkilatları tərəfindən aparılır. Birliyə daxil olmaq üçün ərazi üzrə ilk təşkilata yazılı və şifahi  şəkildə müraciət edilir.