images
Azərbaycan Respublikası
Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatı
Veteranların təcrübəsindən biz daim bəhrələnməliyik, istifadə etməliyik.
AZ RU EN
images
Böyük Vətən Müharibəsi illərində Azərbaycan SSR-dan hərbi xidmətə çağırılmış, Kalininqrad, eləcədə Polşa və Litva ilə həmsərhəd rayonların ərazisində həlak olmuş, dəfn edilmiş hərbi qulluqçuların siyahısı.

Respublika Veteranlar Təşkilatı və Kalininqrad vilayətinin Veteranlar Təşkilatının birgə fəaliyyəti nəticəsində müəyyən edilib.

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

1

гв. красноармеец

Абалов Иван Александрович

(1925-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=14013

2

красноармеец

Абасу Магомет

(1899-07.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=100566

3

лейтенант

Аббасов (Абасов) Мустафа Астапович

(1910-08.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=24166

4

ст. лейтенант

Аббасов Юсиф Мухтарович

(1917-09.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=102864

5

гв. ст. сержант

Абдинов Шкур Ханек-заде (Ханекзаде)

(1923-24.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=72100

6

ефрейтор

Абдулаев Башир Семергулович

(1914-08.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=103199

7

красноармеец

Абдулаев Джафар

(1902-17.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=34317

8

красноармеец

Абдуллиев Каип

(1913-08.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=16846

9

гв. ст. сержант

Абиев Нусрат (Нуфит) Миха (Михайлович)

(1922-07.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=56346

 

 

Калининградская региональная общественная организация «Наследие Калининградской земли» КРОО «НАКАЗ»

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

10

гв. техник- лейтенант

Абрамов Борис Иванович

(1910-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=26840

11

сержант

Абрамов Михаил Иванович

(1916-13.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=103985

12

гв. красноармеец

Абуков Петр Кешефирович

(1905-09.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=58866

13

рядовой

Авдиев Авил Якович

(1918-18.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=24498

14

гв. красноармеец

Агабабаев Нурадин (Курадин)

(1898-13.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=82969

15

мл. сержант

Агаджанов Григорий Семенович

(1923-07.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=114546

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

16

гв. ст. лейтенант

Агаев (Агеев) Али-Ага Баширович

(1911-19.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=8830

17

ст. сержант

Агаев Князь Умудович

(1925-27.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=37805

18

ефрейтор

Агаларов Мамед Бюянгалы

(1925-04.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=37497

19

ст. сержант

Агеев Ахмель

(1925-24.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=46244

20

гв. мл. лейтенант

Агеев Камбай Измаилович

(1918-15.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=89821

21

сержант

Агеев Мирбаба Агаевич (Агеевич)

(1920-19.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=81960

22

красноармеец

Агиев Саркат Мустаф.

(1924-02.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=93756

23

красноармеец

Агоронов (Агафонов) Шалатай Шалатаевич

(1911-27.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=81104

24

мл. сержант

Адамов Николай Александрович

(1924-18.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=89816

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

25

рядовой

Азизов (Азинов) Салош Вагасович

(1924-02.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=89009

26

красноармеец

Азизов Джалил Шарифович

(1925-18.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=55218

27

гв. рядовой

Азизов Тусмамет

(1921-23.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=108374

28

лейтенант

Азимов Захар Султанович

(1918-17.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=129924

29

гв. рядовой

Айвазов Спартак Николаевич

(1912-23.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=92540

30

гв. рядовой

Аласкеров Мула

(1924-08.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=4481

31

гв. рядовой

Алафердеев Ахпер

(1921-28.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=90099

32

гв. рядовой

Алванов (Аланов) Хачмас Ферзали

(1900-20.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=64828

33

красноармеец

Алеев Абас

(1915-10.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=53504

34

ст. сержант

Алекбиров (Алекберов) Карим Алексирович

(1921-15.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=118054

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

35

гв. рядовой

Алиев (Алиеев) Алексей Додашевич (Дадашевич)

(1917-29.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=78758

36

сержант

Алиев Абуш Сурханович (Суркапович)

(1924-22.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=70135

 

37

 

сержант

Алиев Ага (Аго) Сейфулаевич (Сайфулаевич)

 

(1922-08.04.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=47178

38

гв. рядовой

Алиев Али Ахмедович

(1921-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=76018

39

ст. лейтенант

Алиев Али Мамед Сулейман Оглы

(1906-05.05.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=19645

40

гв. сержант

Алиев Ахмед Селитуович (Алитуевич)

(1921-21.10.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=141680

41

гв. мл. сержант

Алиев Гасан (Хаилар) Мамедович (Гусинович)

(1924-14.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=87480

42

гв. красноармеец

Алиев Гусейн

(1909-29.04.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=138064

43

красноармеец

Алиев Дмитрий Ильич

(1922-17.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=138800

44

красноармеец

Алиев Едияр (Едмяр) Факритович

(1919-31.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=85341

45

гв. мл. сержант

Алиев Ибрагим Мирбаба

(1920-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=59766

46

красноармеец

Алиев Каракшин Абасович

(1916-23.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122800

47

гв. мл. сержант

Алиев Макерам Назарович

(1923-06.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=117513

48

рядовой

Алиев Новрус

(1915-09.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=39260

49

гв. рядовой

Алиев Нурман Кули

(1896-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=87960

50

гв. красноармеец

Алиев Расул

(1899-25.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=55430

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

51

гв. старшина

Алиев Сангам Маслимович

(1915-26.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=17436

52

гв. мл. сержант

Алиев Хамидула Якубович

(1910-06.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=96745

53

гв. красноармеец

Алиев Якуб (Ягуб) Салипович (Салмонович)

(1908-16.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=61723

54

гв. рядовой

Аликперов Андрей Ахмедович

(1915-05.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=147714

55

сержант

Аллахвердыев Джамин

(1920-14.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=98690

56

гв. сержант

Алюшев (Алюгиев) Белял (Госляла) Исмаилович

(1911-23.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=88461

57

гв. ст. сержант

Амержанов (Амиржанов) Аскар (Аскер)

(1914-31.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=121166

58

рядовой

Амрахов Мусса Амрахович

(1898-25.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=45795

59

гв. мл. лейтенант

Анешко Владимир Петрович

(1920-24.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=14889

60

красноармеец

Анищенко Павел Макарович

(1914-27.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=107866

 

61

 

капитан

 

Антонов Ашот Миртатьевич (Миртетьевич, Мкртытьевич)

 

(1911-25.03.1945)

 

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128149

62

гв. старшина

Антоньян Иван Нересович

(1918-03.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=132124

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

63

рядовой

Асадов Сулим Сулейманович

(1924-06.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=92088

64

красноармеец

Асадулаев Резван (Разман) Мамедович

(1911-09.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=47169

65

мл. лейтенант

Асадуллаев Эйнула Гадратович

(1915-28.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=34798

 

66

 

красноармеец

Асадьев (Асадеев) Ширекан (Широков) Амедович

 

(1919-01.11.1944)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=49938

67

красноармеец

Аскаров Хали

(1919-24.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=118579

68

ст. лейтенант м/с

Аскеров Башир (Батир) Абасович (Аболаевич)

(1921-15.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=57330

69

гв. старшина

Аскиров (Аскирян) Александр Борнатович

(1919-25.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=61228

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

70

гв. рядовой

Асланов Афсаж

(1925-27.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=86299

71

мл. сержант

Асланов Мамед Карали (Караев., Каросли)

(1921-05.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=147283

72

гв. ст. сержант

Асманов Имам (Имат) Али

(1925-26.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=9017

73

красноармеец

Асриев Саак (Саек, Саюк) Айрапетович

(1907-07.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=4351

 

74

 

гв. красноармеец

Асташов (Асташев, Сташов) Николай Васильевич

 

(1914-23.10.1944)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=24726

75

рядовой

Атакишев Аслан Юсупович

(1920-18.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=150416

76

рядовой

Атамогланов Алегар Алерза

(1914-29.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=69684

77

рядовой

Афандиев Мюгю Адрисович

(1923-20.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=88962

78

гв. красноармеец

Ахмедов Алабас

(1905-30.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=28320

79

гв. красноармеец

Ахмедов Анатолий Ибадулаевич

(1926-26.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=90855

80

гв. мл. сержант

Ахмедов Насиб (Насиф) Мустафович

(1922-29.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=79098

81

красноармеец

Ахмедов Тантык Кульевич

(1922-04.04.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=135188

82

мл. сержант

Ахундов Мирза

(1910-13.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=99034

83

рядовой

Аширов Абрагим

(1903-20.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=94770

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

 

84

 

гв. мл. лейтенант

Бабаев (Батаев) Матыр Халатурович (Хачатурович)

 

(*-11.02.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=86705

85

мл. сержант

Бабаев Вали Алмуратович

(1924-19.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=35008

86

гв. рядовой

Бабаев Зайналабдин

(1924-19.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=67406

87

гв. мл. сержант

Бабаев Касан Зельфугарович

(1924-21.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=54069

88

гв. мл. лейтенант

Бабаев Якуб Бабаевич

(1920-12.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=26822

89

старшина

Бабазаде Кемал

(1925-12.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=44329

90

гв. красноармеец

Багдасаров Андроник (Антон) Николаевич

(1906-24.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=40171

91

ст. сержант

Багиров (Бачирев) Аджар (Андрей) Багирович

(1914-20.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=43704

92

гв. капитан

Бадалов (Бодолов) Александр Михайлович

(1920-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=26916

93

гв. рядовой

Бадалов Шаграгим (Шарагим)

(1925-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=84287

 

94

 

гв. красноармеец

Байрамов (Байрашов) Абдулгамид (Абдугонид) Юхнович

 

(1921-21.01.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=4614

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

 

95

 

красноармеец

Байрамов (Байромов, Ботромов, Байрашов, Баюшков, Байзрамов) Ибрагим Юсупович

 

(1917-13.04.1945)

 

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=23492

96

красноармеец

Байрамов Байрам Баба

(1904-10.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=3767

97

гв. красноармеец

Байрамов Джамал

(1899-25.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=83917

98

красноармеец

Байрамов Юсиф Мамедович

(1926-17.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=45533

99

гв. красноармеец

Бакшаев Асрат (Аврат) Валевич

(1925-26.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=10871

100

гв. мл. сержант

Балабеков Раджер Балагунтович

(1924-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=63244

101

красноармеец

Балаев Гасан Ага

(1921-10.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=137490

102

гв. рядовой

Балаев Исмаил

(1913-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=151889

103

гв. красноармеец

Балачиншев (Балачишиев) Семен Мухтарович

(1924-13.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=82980

 

104

 

ст. сержант

Балогланов (Балагланов, Белогланов) Адам Баба оглы (Лоба)

 

(1922-15.01.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=16510

105

красноармеец

Бамауланов Медетбала (Медежбага)

(1911-18.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=145018

106

ефрейтор

Банатов Евгений Александрович

(1925-08.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=150450

107

ефрейтор

Бандалиев Кыньях

(1921-05.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=80206

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

108

гв. мл. лейтенант

Барило Николай Иванович

(1923-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=34699

109

красноармеец

Бартошевич Юзеф Михайлович

(1926-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=101871

110

гв. рядовой

Бахманов Иосиф Сулейманович

(1917-31.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=71894

111

сержант

Беззубов Григорий Порфирьевич

(1909-19.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=115069

112

красноармеец

Бердников Иван Григорьевич

(12.03.1920-

17.04.1942)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=143298

 

113

 

гв. красноармеец

Бердыев (Берднев, Берзыев) Санар (Сакар) Гусейнович

 

(1897-28.02.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=123373

114

краснофлотец

Богарев Михаил Матвеевич

(1923-10.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=127799

115

гв. мл. лейтенант

Богун (Бочук) Федор Кириллович

(1924-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=86721

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

116

красноармеец

Бойко Николай Владимирович

(1926-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=101870

117

гв. мл. лейтенант

Бойко Семен Федорович

(1920-20.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=22699

118

красноармеец

Борщевский Савелий Иванович

(1910-05.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=135328

119

ст. сержант

Бочаров (Богаров) Виктор Ефимович

(1924-25.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=131519

120

гв. старшина

Бочаров Владимир Сергеевич

(1924-26.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=56572

121

красноармеец

Браунштейн Арон Соломонович

(1911-16.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=101036

122

гв. сержант

Бриндиков Лаврентий Федорович

(1902-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=92915

123

гв. ст. лейтенант

Буденный Иван Алексеевич

(1922-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=41838

124

красноармеец

Булатников Александр Андреевич

(1912-06.10.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=75328

125

гв. мл. лейтенант

Бурко Константин Устинович

(1917-05.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=131468

126

лейтенант (красноармеец)

Буров Глеб Васильевич

(1907-13.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=912

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

127

гв. мл. лейтенант

Бычков Александр Игнатьевич

(1906-23.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=54309

128

красноармеец

Валадов Илья Мададович

(1922-24.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=47051

129

гв. красноармеец

Валиев (Велиев) Рамозан (Ромазан) Бализович

(1900-13.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=82984

130

красноармеец

Валиев (Велиев, Залиев) Имаш

(1898-14.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=30767

131

гв. мл. сержант

Валиев Касан Каримович

(1925-14.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=78071

132

рядовой

Валиев Ламас (Ломае) Вельолы

(1925-31.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=30847

133

гв. красноармеец

Валукин Василий Михайлович

(1924-08.05.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=151382

134

гв. мл. сержант

Васильев Василий Гаврилович

(1920-13.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=125333

135

сержант

Васютин Иван Федорович

(1921-14.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=114068

136

красноармеец

Велиев Джамин Остапович

(1913-24.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=84787

137

гв. мл. лейтенант

Вербицкий Василий Григорьевич

(1925-20.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=93459

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

138

красноармеец

Вилеев Касум Вили-Оглы

(1907-03.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128482

139

рядовой

Виноградов Андрей Федорович

(1907-09.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=139384

140

гв. красноармеец

Власов Валерий Владимирович

(1925-16.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=84911

141

рядовой

Волков Егор Федорович

(1905-01.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=82022

142

старшина

Воробьев Иван Евсеевич

(1915-30.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=38108

143

капитан а/с

Воронин Николай Иванович

(1906-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=132403

144

ст. техник- лейтенант

Воронков Александр (Алексей) Федорович

(1914-25.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=30932

145

рядовой

Гадзиев Мирага

(1911-09.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=60784

146

ст. сержант

Гадиев Сулейман Багимович

(1920-11.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=110710

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

 

147

 

гв. ст. лейтенант

Гайбатов Шемсетдин Мовлудович (Мавлюдович)

 

(1920-24.01.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=53232

148

красноармеец

Гайдаров Ага Галходивич (Голходивич)

(1921-21.10.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=145275

149

рядовой

Гамидов Давтер Абдулаевич

(1924-13.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=56624

150

гв. красноармеец

Гамидов Султан

(1914-27.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=123078

 

151

 

красноармеец

Гасанов (Казанов, Касанов) Сардар Гасан (Иса)

(15.09.1920-

26.05.1943)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=148368

152

рядовой

Гасанов Али Садых оглы

(1919-01.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=24453

153

гв. старшина

Гасанов Алиндар Рызарович

(1924-20.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=63216

154

красноармеец

Гасанов Баринбай Кайдеевич

(1924-16.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=110060

155

гв. рядовой

Гасанов Ибрагим Китаб Али- оглы

(1916-28.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=72109

 

156

 

гв. красноармеец

Гасанов Ислам Мустафа-оглы (Мустафьевич, Мусстафович)

 

(1925-22.01.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=39060

157

ст. сержант

Гасанов Шамиль Абзарович

(1924-14.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=50116

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

 

158

 

красноармеец

Гашумов (Гатумов) Рамазан (Ромазан) Гашумович

 

(1918-18.01.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=84177

159

гв. рядовой

Гашумов Михаил Измаилович

(1906-06.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=35931

160

гв. лейтенант

Гладилин Петр Афанасьевич

(1915-24.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122098

161

мл. лейтенант

Говоров Иван Иванович

(1924-02.04.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=133946

162

лейтенант

Голуб Роман Владимирович

(1918-07.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=34582

163

мл. сержант

Гоманов Николай Григорьевич

(1902-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=150695

164

рядовой

Горбунцов Яков Алексеевич

(1912-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=114644

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

165

красноармеец

Гордиевский Федор Дмитрович

(1926-18.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=47271

166

красноармеец

Горьков Василий Васильевич

(1926-02.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=143570

167

мл. лейтенант

Гребенник Павел Федорович

(1924-28.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=127499

168

красноармеец

Гренадеров Леонид Федорович

(1926-30.08.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=47240

169

гв. красноармеец

Грибанов Николай Матвеевич

(1924-19.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74786

170

гв. ст. лейтенант

Григорьев Михаил Григорьевич

(1907-07.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=89938

171

ст. краснофлотец

Григорьев Юрий Дмитриевич

(1923-10.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=127779

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

172

ст. лейтенант

Гринзайд Самуил Лазаревич

(1920-25.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=34167

173

рядовой

Гулиев Пишак (Паша) Хамбулович

(1910-22.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=91881

174

гв. рядовой

Гульвердиев Хуташерип (Хутошири)

(1907-21.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74184

175

гв. сержант

Гумашев Дусабр Исмаилович

(1922-04.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=109434

176

ст. лейтенант

Гусев Дмитрий Захарович

(1909-18.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=22739

177

мл. сержант

Гусеинов Михаил Абдулаевич

(1925-05.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=38004

178

красноармеец

Гусейнов (Гусеинов) Мамед Махмудович

(1914-19.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=109558

 

179

 

гв. красноармеец

Гусейнов Агаяр Агамусланович (Агамуганович)

 

(1922-17.02.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122966

180

гв. рядовой

Гусейнов Алимардан

(1911-12.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=112006

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

 

181

 

гв. красноармеец

Гусейнов Милитей Алеспирович (Алипирович)

 

(1917-01.03.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=85118

182

сержант

Гусейнов Надир Кадирович

(1924-05.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=64405

183

красноармеец

Гусейнов Сафар Али

(1924-25.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=117252

 

184

 

гв. рядовой

Гусейнов Тарвиди (Ториди) Абдулалович (Абдулаевич)

 

(1910-22.01.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=90358

 

185

 

мл. сержант

Гусейнов Шахбаль (Шагбаль, Мазбаль) Агатусельн (Агатусин)

 

(1921-31.10.1944)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=75619

186

сержант

Дабахлар Мамедрысун Азезович

(1914-17.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=48452

187

гв. ст. сержант

Давыдов Мирза Халяпович

(1909-10.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=96408

188

красноармеец

Данилов Виктор Иванович

(1926-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=50458

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

 

189

 

рядовой

Дементьев Петр Прокопьевич (Прокофьевич)

 

(1904-11.02.1945)

 

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=8896

190

ст. сержант

Джабаров (Джебаров) Михаил Гуссеинович

(1922-22.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=56299

191

гв. рядовой

Джабаров Вели Мирзанович

(1924-20.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=8056

192

сержант

Джабаров Кайбалы (Кайбаны)

(1919-22.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=113065

193

гв. ст. сержант

Джавадов Гаджи Шамилович

(1925-10.10.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=145468

194

красноармеец

Джавадов Фазил

(1924-19.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=36404

195

гв. красноармеец

Джалалов Фарман

(1892-18.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=81403

196

красноармеец

Джафаров Алий

(1899-13.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=62421

197

мл. сержант

Джафаров Меджид Межмулович

(1925-06.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=34879

198

гв. ст. сержант

Джафаров Панак Тарвердович (Тавердович)

(1918-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122647

 

199

 

гв. ст. сержант

Джафаров Паша Джафарович (Джафар-оглы)

 

(1914-05.03.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=123165

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

200

гв. красноармеец

Джумаев Идрис Сали

(1925-21.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=54062

201

ст. техник- лейтенант

Диланов Шамиль Аветисович

(1915-02.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128584

202

гв. красноармеец

Дмитриев Иван Васильевич

(1923-29.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=84232

203

красноармеец

Долженко Андрей Иванович

(1900-01.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=35318

 

204

 

рядовой

Доренцев (Доренцов, Дорганцев) Рандик (Радин) Манугаевич

 

(1905-16.03.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=101918

205

красноармеец

Дудаков Андрей Иванович

(1926-18.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=46722

206

ст. сержант

Дюкарев Дмитрий Алексеевич

(1911-28.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=118983

207

мл. сержант

Евсеев Василий Яковлевич

(1926-25.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=140364

208

гв. лейтенант

Евсеев Трофим Иванович

(1905-21.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=12098

209

сержант

Евсюков Михаил Александрович

(1915-22.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=123047

210

красноармеец

Егоров Владимир Григорьевич

(1919-30.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=78623

211

красноармеец

Егоров Михаил Дмитриевич (Семенович)

(1915-10.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=46061

212

гв. красноармеец

Егоров Николай Иванович

(1907-16.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=121995

213

красноармеец

Елисеев Николай Георгиевич

(1909-07.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=152300

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

214

рядовой

Емельянов Андрей Сергеевич

(1911-16.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128498

215

ст. сержант

Емельянов Михаил Мартынович

(1917-27.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=71049

216

красноармеец

Емцов Михаил Иванович

(1918-20.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=114622

217

гв. рядовой

Енин Георгий Герасимович

(1906-06.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=70284

218

красноармеец

Ермолавич (Ермолаевич) Петр Степанович

(1917-19.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=109026

219

мл. лейтенант

Ермольченко Борис Андреевич

(1923-25.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=28698

220

рядовой

Ермошин Иван Григорьевич

(1926-16.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=95650

221

гв. рядовой

Есин Владимир Сергеевич

(1916-06.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=17948

222

ст. лейтенант (красноармеец)

Жабин Яков Иванович

(1914-22.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=44385

223

мл. сержант

Желудков Георгий Лукьянович

(1926-02.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=53709

224

гв. майор

Жимкус (Зимкус) Виктор Иванович

(1908-16.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=151130

225

красноармеец

Заидов (Зайдов) Абдулла Аланьязов

(1913-20.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=59467

226

гв. красноармеец

Зайнилов Абиб Каримович

(*-20.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=119010

227

рядовой

Зайцев Владимир Иванович

(1912-22.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=56546

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

228

мл. сержант

Зайцев Николай Александрович

(1926-07.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=150804

229

ефрейтор

Зарбалиев (Зарбилиев) Садула (Садулла)

(1907-06.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=41136

230

гв. рядовой

Зарбиев Ханмамет Мирсонович

(1905-07.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=111834

231

гв. ст. лейтенант

Зейналов Касум (Касым) Мустафа-оглы

(1910-19.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=22763

232

ст. лейтенант

Зердаби (Зердоби) Абдул Хусейнович

(1912-19.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=65063

233

гв. рядовой

Зиманов Насвид (Насвит, Насвист) Юсубович

(1923-24.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74847

234

ст. техник- лейтенант

Зирнис Иван Мартынович

(1911-20.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=151093

235

гв. мл. сержант

Зульфигаров Ширин

(1908-06.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=104603

236

гв. рядовой

Ибрагимов Амосет

(1925-23.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74214

237

гв. сержант

Ибрагимов Ахмед Алексеевич

(1914-26.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=45787

238

гв. ст. сержант

Ибрагимов Курбан Али Юсуф- Оглы

(1912-24.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=98332

239

ст. сержант

Ибрагимов Максим МАльсович

(1917-23.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=134558

240

рядовой

Ибрагимов Мурвят

(1916-15.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=9834

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

241

красноармеец

Ибрагимов Тигали Гусейнович

(1920-17.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=50541

242

красноармеец

Ибрагимов Узаир Адиширович

(1922-27.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=69344

243

красноармеец

Ибрагимов Хаджибулла

(1919-07.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=136231

244

гв. мл. сержант

Иванов Виктор Васильевич

(1923-20.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122216

245

гв. рядовой

Иванов Иван Иванович

(1906-09.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=111654

 

246

 

гв. красноармеец

Ильдиримов (Илдырымов) Комбай (Гомбай) Паша-оглы

 

(1896-13.01.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=57016

247

красноармеец

Иманов Курбан Расулович

(1894-15.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=47748

248

гв. красноармеец

Иманов Мусей Исауги

(1908-13.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=120853

249

мл. сержант

Исаев Александр Семенович

(1925-14.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=81522

250

гв. сержант

Исаев Сафар Бабаевич

(1924-01.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=118627

251

красноармеец

Исаков Имту (Емту) Нафталиевич

(1924-20.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=43234

 

252

 

мл. сержант

Искандеров (Искандаров, Исхандеров) Алхан Сулейманович

 

(1924-04.04.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=5434

253

гв. красноармеец

Искандеров Байрам Бензен

(1923-03.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=86554

254

гв. красноармеец

Искандеров Исмаил (Измаил) Керемович

(1902-24.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=64427

255

гв. красноармеец

Ислямов Алиджа

(1905-26.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=64721

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

 

256

 

старшина

Исмаилов (Цемаилов) Джавад (Дживат, Жавод) Халил-оглы (Халилович)

 

(1912-03.02.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128264

257

гв. сержант

Исмайлов Али Магометович

(1922-22.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128738

258

рядовой

Исмайлов Атахан

(1917-06.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=125418

259

сержант

Исмайлов Ашрадо Джегурович

(1924-21.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=82696

260

лейтенант

Исмайлов Багир Якуб-оглы

(1908-16.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=85539

261

мл. лейтенант

Каграманян Сергей Михайлович

(1923-18.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=127667

262

гв. рядовой

Каджиев Исуй Алиевич

(1925-02.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=93476

263

гв. красноармеец

Каджимуратов Абдурахман

(1906-25.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=54043

 

264

 

красноармеец

Кадимов Джалал (Джелол) Джамал-оглы (Джелолович)

 

(1925-26.03.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=119735

 

265

 

гв. красноармеец

Кадиров (Кадыров) Ширламед Фарадинович (Фараджов)

 

(1919-23.10.1944)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=57827

266

рядовой

Кадымов Мамет

(1922-06.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=85464

267

гв. красноармеец

Кадыров Ифаил (Исраил) Латибович (Лятиевич)

(1925-04.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=133732

268

мл. лейтенант

Казиев Гамид Мусаевич

(1918-09.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=143139

269

сержант

Калантаров Гаджи Ибрагимович

(1912-23.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=34387

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

270

капитан

Каменев Илья Демьянович

(1916-18.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=124720

271

красноармеец

Каравельев Аскар Абдраханович

(1902-07.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=77601

272

красноармеец

Караев (Короев, Кароев) Муса Нифтали-оглы

(1915 (1919)-

16.05.1942)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=148656

273

рядовой

Караев Оруг Обилаевич

(1921-15.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=40294

274

гв. рядовой

Кардашев Амюр Касимович

(1905-13.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=89411

275

сержант

Кардашев Якуб Мамедович

(1921-03.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=119203

276

гв. рядовой

Каримов (Керимов) Мерзе (Мирза, Мурда)

(1900-06.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=105811

277

гв. ст. сержант

Каримов Азим Каримович

(1912-12.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122967

278

гв. ст. сержант

Каримов Сафар

(1925-16.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=137927

279

гв. лейтенант

Кармышкин Виктор Дмитриевич

(1911-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=14924

280

красноармеец

Карташев Владимир Михайлович

(1926-07.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=101907

281

гв. мл. сержант

Касанов Али Мамедович

(1921-31.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=132157

282

гв. рядовой

Касанов Ниас Касанович

(1925-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=90425

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

283

гв. сержант

Касимов Кася

(1925-10.06.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=57247

284

мл. сержант

Касимов Фаяз Али-оглы

(1922-31.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=28339

285

рядовой

Касьянов Борис Леонтьевич

(1924-08.05.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=19123

286

красноармеец

Катанский Петр Васильевич

(1910-11.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=136270

287

гв. ст. сержант

Кафизов Тадженин Нуратддинович

(1913-15.12.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=121180

288

гв. ст. сержант

Качанов Александр Михайлович

(1923-15.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=46199

 

289

 

красноармеец

Кашимов Аласфир (Алавссар) Багачевич (Багирович)

 

(1906-06.03.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128327

290

красноармеец

Кашич Николай Яковлевич

(1926-23.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=47153

 

291

 

ст. сержант

Кейдеров (Кепдеров, Кайдеров) Кейдор (Катдор, Кайдар) Смаилович (Смайлович)

 

(1916-10.04.1945)

 

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=102520

292

красноармеец

Керимов Расул Мансир-оглы (Мансурович)

(12.01.1920

(1918)-26.07.1942)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=147669

293

гв. лейтенант

Керимов Шамиль Джабарович

(1910-18.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=129627

294

красноармеец

Кирпичев Иван Иванович

(1901-25.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=28008

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

295

гв. старшина

Клочко Николай Васильевич

(1904-28.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=18892

296

мл. лейтенант

Клюкин Михаил Антонович

(1915-07.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=24136

297

мл. лейтенант

Ковалев Анатолий Тимофеевич

(1912-14.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=96894

298

красноармеец

Ковешников Егор Степ.

(15.03.1910-

11.04.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=139797

299

красноармеец

Когаль Самуил Ефремович

(1913-18.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=46752

300

гв. красноармеец

Когут Степан Иванович

(1908-27.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=133704

301

рядовой

Кодиев (Коднев) Педер

(1908-03.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=102676

302

мл. сержант

Козлов Алексей Васильевич

(1908-19.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=92424

303

гв. красноармеец

Козлов Петр Матвеевич

(1914-27.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=123084

304

ефрейтор

Колесников Николай Александрович

(1911-18.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=46579

305

сержант

Колодин Василий Николаевич

(1926-12.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=68531

 

306

 

красноармеец

Коломацкий (Каломицкий,Коломицкий) Василий Константинович

 

(1913-09.02.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=106564

 

307

 

рядовой

Коломицев (Кономицев, Конолищев) Василий Иванович

 

(1911-26.04.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74454

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

308

мл. сержант

Комбаров Беюк-Ага Кюлевич

(1922-12.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=113164

309

гв. мл. сержант

Коримов Алипахин

(1925-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=83232

310

гв. мл. лейтенант

Кормин Егор Павлович

(1916-21.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128247

311

сержант

Корнецкий Василий Антонович

(1926-29.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=145079

312

гв. рядовой

Корнодуб Ефим Федорович

(1908-18.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=52546

313

сержант

Коробкин Александр Григорьевич

(1903-22.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=99160

314

красноармеец

Коробов Алексей Алексеевич

(1919-14.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=100549

315

красноармеец

Королев Александр Васильевич

(1926-23.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=101564

316

гв. лейтенант

Косачев (Косычев) Николай Федорович

(1918-01.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=58533

317

гв. мл. лейтенант

Косилкин Иван Кузьмич

(1923-24.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=14873

318

гв. красноармеец

Косокин Иван Архипович

(1923-02.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=61846

319

гв. ст. сержант

Костенко Петр Иванович

(1924-24.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=123676

320

гв. старшина

Костин Григорий Сергеевич

(1910-19.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=27180

321

рядовой

Кострыкин Иван Петрович

(1917-18.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=70141

322

старшина

Костычев Николай Федорович

(1923-21.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=41112

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

323

красноармеец

Кочетов Владимир Иванович

(1925-10.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=108075

324

красноармеец

Кочетов Петр Федорович

(1913-14.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=72978

325

красноармеец

Кривонос Николай Григорьевич

(1919-24.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=42880

326

гв. красноармеец

Кримханов (Крахманов) Кримхан Эрзим

(1899-09.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=25697

327

сержант

Крутин Михаил Федорович

(1915-16.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=118433

328

ст. сержант

Крюков Николай Аникеевич (Алексеевич)

(1907-14.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=101107

329

гв. капитан

Крячков Петр Никифорович

(1922-16.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=41891

330

мл. сержант

Кудашев Яков Исаевич

(1926-08.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=151449

331

красноармеец

Кулалиев Чархан (Черхан) Мамедович

(1920-20.12.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=147378

332

гв. ст. сержант

Кулам (Куламов) Николай Николаевич

(1917-05.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=133444

333

гв. сержант

Кулеев Исуф Сапарович

(1921-18.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=18327

334

гв. красноармеец

Кулиев Ага (Ачю) Кулы (Кулю)

(1922-14.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=10984

335

сержант

Кулиев Аждар Агасарович

(1923-13.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74666

336

красноармеец

Кулиев Амербай

(1898-17.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=42256

337

лейтенант

Кулиев Гулан Гусейн- Абдулович

(1923-01.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=40601

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

338

мл. сержант

Кулиев Наджаф (Каджаф) Абдулович

(1920-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=20296

339

рядовой

Кулиев Наик Рузаевич

(1924-27.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=139151

340

красноармеец

Кулиев Хайрулла Халимович

(1925-28.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=29087

341

гв. красноармеец

Кулуев Мамед Байрамович

(1921-14.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=10724

342

лейтенант

Кульев Иси Гелалович

(1915-31.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=44092

343

ст. сержант

Кульмалиев Николай Николаевич

(1905-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=102821

344

гв. красноармеец

Кумышев (Кумишев) Джабрай Исмаилович

(1922-05.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=109447

 

345

 

мл. лейтенант

Курбанов Али Калфаалиевич (Калфаниевич)

 

(1920-11.03.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=115160

346

ст. сержант

Курбанов Михаил Комбарович

(1916-19.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=73163

347

гв. красноармеец

Курепчиков (Курейчиков) Иван Владимирович

(1925-14.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=54464

348

красноармеец

Курилкин Федот Ильич

(1915-23.10.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=139053

349

гв. сержант

Куркин Федор Ефимович

(1912-21.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122244

350

гв. рядовой

Кусаинов Кусаин Алибала

(*-24.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=124195

351

гв. красноармеец

Кучеренко (Кудиренко) Василий Евдокимович

(1911-23.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=134709

352

старшина

Ладыгин Василий Григорьевич

(1923-25.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=37832

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

353

гв. лейтенант

Ланцевич Евгений Макарович

(1914-29.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=18929

354

красноармеец

Лебешев Александр Яковлевич

(1924-16.12.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=149729

355

сержант

Лиманский (Ламанский) Николай Васильевич

(1917-12.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=146172

356

ефрейтор

Лиходед Ефим Давыдович (Павлович)

(26.12.1906-

24.07.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=135104

357

ефрейтор

Луговский Павел Федорович

(1926-29.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=145080

358

гв. майор

Лупенко Иван Ефимович

(1906-05.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=89926

359

гв. рядовой

Лятымов Тамалатди Кадых

(1895-22.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74516

360

гв. рядовой

Магаев Мамед

(1912-18.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=39125

361

мл. сержант

Магерамов Дербент Магерамович

(1925-22.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=81460

 

 

362

 

 

красноармеец

Магеррамов (Могарамов, Магарамов, Макарамов) Магеррамов (Джантали, Чанатал) Амрали-оглы (Амралиевич)

 

 

(1920-28.08.1942)

 

 

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=147705

363

красноармеец

Магомедов (Магамедов) Магомед

(1913-18.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=83086

364

гв. красноармеец

Мазур Евтихий Андреевич

(1898-03.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=137919

365

ст. лейтенант

Майстер Израиль Тимофеевич

(1907-27.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=83403

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

366

рядовой

Макарамов Рза Алиевич

(1923-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=124674

367

лейтенант

Макаров Владимир Семенович

(1923-16.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=63784

368

гв. мл. сержант

Макартычан Самсон Макартычевич

(1910-08.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=78184

369

гв. ефрейтор

Максумов Сафар Романович

(1924-14.04.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=135236

370

гв. красноармеец

Малеков Малек

(1901-24.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=82387

371

гв. рядовой

Малыков (Мальков) Садык

(1902-27.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=5666

372

гв. рядовой

Малышев Евгений Федорович

(1925-30.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=17770

373

гв. красноармеец

Малышев Идоят (Идоглят)

(1924-22.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=62268

374

красноармеец

Мамедов (Машедов) Нисфат Мисильдович

(1915-23.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=80794

 

375

 

красноармеец

Мамедов Абаса Аластанович (Оластанович)

 

(1901-22.02.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=97832

376

ст. сержант

Мамедов Агада

(1924-08.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=44800

377

ст. сержант

Мамедов Акарам Алиевич

(1923-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=38505

378

гв. красноармеец

Мамедов Али Касанович

(1901-22.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=56088

379

гв. ст. сержант

Мамедов Али-Ага Махмедович

(1915-08.07.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=71554

380

красноармеец

Мамедов Анвер (Анкер) К.

(1922-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=51848

381

гв. лейтенант

Мамедов Ахмедия Гумбатович

(1919-14.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=125520

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

382

мл. сержант

Мамедов Ахья Бархударович

(1924-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74616

383

красноармеец

Мамедов Аштрафт Рошидович

(1924-15.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=82803

384

красноармеец

Мамедов Гасан Мамедович

(1924-07.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=1099

 

385

 

красноармеец

Мамедов Джагингир (Джигангир) Нафтали-оглы (Мамедович)

(05.06.1920-

16.06.1942)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=144235

386

ст. лейтенант

Мамедов Ибрагим Мустафа- оглы

(1917-07.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=41917

387

красноармеец

Мамедов Кады Мусович

(1918-13.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=116701

388

красноармеец

Мамедов Касан Газимович

(1924-01.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=115725

389

мл. сержант

Мамедов Кирилл Кириллович

(1924-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=16476

390

ефрейтор

Мамедов Либаба

(1894-07.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=41144

391

рядовой

Мамедов Майлокули

(1918-06.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=96683

392

гв. лейтенант

Мамедов Мамед Байрамович

(1914-27.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=86804

393

ст. сержант

Мамедов Мамед Байрамович

(1923-21.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=133614

394

мл. лейтенант

Мамедов Мамед Гамидович

(1923-11.10.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=22761

395

гв. капитан

Мамедов Мирза Салахович

(1920-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=18943

396

красноармеец

Мамедов Мухятдин (Мунуятдин)

(1905-27.10.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=139212

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

397

красноармеец

Мамедов Нуград

(1915-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=47603

398

ст. лейтенант

Мамедов Риза Велиханович (З.)

(1910-15.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=123388

 

399

 

гв. капитан

Мамедов Фахрад (Фазрад) Досуович (Дагдович, Дасуович, Даулович)

 

(1917-19.01.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=25508

400

гв. красноармеец

Мамедов Юсуф Рузаевич

(1914-18.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=20254

401

красноармеец

Мамедьяров Кадыр

(1896-04.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=44751

402

гв. рядовой

Мамлеев Балей Мамилович

(1922-21.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=8779

403

гв. сержант

Мамонов Александр Иванович

(1908-28.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=61725

 

404

 

красноармеец

Мамсадтинов (Мамсатдинов) Мамед Агафович

 

(1913-13.02.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=59343

405

ст. сержант

Мамышев Махмут Мулаевич

(1913-19.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122542

406

гв. рядовой

Манкеев (Минкеев) Умар Усманович

(1909-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=84257

407

красноармеец

Марковский Григорий Степанович

(1902-03.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=6650

408

рядовой

Мартирасов Эрзурам Эвакумович

(1910-08.05.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=19073

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

409

гв. рядовой

Маслюков Семен Павлович

(1926-07.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=78722

410

сержант

Матвеев Алексей Яковлевич

(1921-02.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128486

 

411

 

мл. командир

Матвеевский (Матвиевский) Николай Дмитриевич

(04.11.1919-

21.05.1942)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=135956

412

гв. сержант

Матросенко Яков Николаевич

(1914-11.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=144877

413

красноармеец

Махмудов Юсиф (Юзиф) Агаевич (Агеевич)

(1924-09.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=117328

414

мл. сержант

Мащенко Артем Федорович

(1923-04.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128483

415

ст. сержант

Медведев Дмитрий Денисович

(1914-02.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=119447

416

ст. сержант

Медведев Федор Александрович

(1914-07.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=44280

417

ефрейтор

Меджидов Меджид

(1921-09.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=103306

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

418

гв. рядовой

Меланов Мовсюк Камалович

(1925-19.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=51781

419

красноармеец

Мелентьев Петр Федорович

(1917-03.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=50630

420

гв. старшина

Мехтиев Каджибаба (Кастибаба) Ахмедович

(1910-01.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=57921

421

гв. ст. лейтенант

Мехтиев Мухтар Агаевич

(1909-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=11702

422

гв. лейтенант

Минашов Якуб Самедович

(1922-31.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=85064

 

423

 

рядовой

Миргородский (Миргародский) Дмитрий Евтихович (Евтухович)

 

(1919-13.01.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=3628

424

гв. сержант

Мирзаев (Мерзаев) Инис Ибрагимович (Абрамович)

(1921-26.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=89940

425

красноармеец

Мирзаев Агабяла

(1893-15.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=143609

426

гв. красноармеец

Мирзаев Бахмет

(1924-05.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=61923

427

гв. сержант

Мирзаев Казим Мирзоевич

(1925-04.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=88550

428

красноармеец

Мирзаев Эльпана Мугаметович

(1908-11.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=44345

429

гв. сержант

Мирзалиев (Мерзалиев) Риза

(1925-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=60457

430

гв. старшина

Мирзаханов Гаджи Усманович

(1919-31.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=62908

 

431

 

красноармеец

Мирзоев (Мирзаев) Алисафи (Алисафтар) Сатарович (Сафтарович)

 

(1917-16.03.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=113122

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

432

гв. ст. лейтенант

Миронов Александр Алексеевич

(1916-28.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=93470

433

красноармеец

Михайлов Бакир (Бекир) Мурзаевич

(1925-06.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=147270

434

сержант

Михайлов Николай Васильевич

(1925-19.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=85868

435

ефрейтор

Михралиев Манаф Алифирович

(1923-19.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=82742

436

гв. ефрейтор

Мовсумов Рамазан Агабалаогулович

(1914-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=41741

437

красноармеец

Моисеев Анатолий Владимирович

(1926-19.04.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=135177

438

гв. красноармеец

Морозов Павел Герасимович

(1905-10.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=90663

439

гв. ст. сержант

Московец Григорий Константинович

(1915-18.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=131198

440

ст. лейтенант

Музафаров (Музафар) Джафар- оглы

(1910-18.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=97933

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

 

441

 

гв. сержант

Мукомеда (Мукомела) Иван Мефодьевич (Мифодьевич)

 

(1917-22.10.1944)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=26668

442

гв. мл. сержант

Мурадов Алескер Мамедович

(1923-20.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=124595

443

красноармеец

Мурадов Шамшад

(1909-26.11.1941)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=140629

444

красноармеец

Муратов (Мурамов) Алин Джамбали.

(1903-26.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=61232

445

рядовой

Муратов (Мурматов) Таптых

(1904-22.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=141548

446

красноармеец

Муратов Сембала

(1922-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=2503

447

гв. рядовой

Мурузаев Аскир Мусаевич

(1924-30.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=19313

448

гв. ст. сержант

Мусаев Акпер Муса-Оглы

(1919-25.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=98301

449

гв. сержант

Мусаев Ислам Мамедович

(1912-20.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=78691

450

красноармеец

Мусаев Исмаил Бакталович

(1904-19.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=106320

451

рядовой

Мусаев Мамед (Мамея) Шарифович

(1924-27.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=56709

452

рядовой

Мусаев Маметкулу

(1918-10.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=117925

453

красноармеец

Мусаев Якоб Касенович

(1916-22.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=5201

454

красноармеец

Мустафаев Джабай (Джаби) Ноба (Наби оглы)

(1920-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=77337

455

гв. рядовой

Мустафаев Мелий Оруфаевич

(1921-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=111507

456

рядовой

Мустафаев Мугядин

(1902-19.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=100455

457

красноармеец

Мустофаев Рыза

(1895-13.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=16639

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

458

гв. красноармеец

Мухин Петр Николаевич

(1900-18.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=85696

459

гв. мл. сержант

Мыслимов (Выслимов) Исаак (Иса) Курбатович

(1917-24.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=94584

460

мл. лейтенант

Мыцык Николай Тимофеевич

(1925-28.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=127493

461

гв. рядовой

Мясимов Хаил

(1900-23.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74611

462

старшина

Набиев (Нобиев) Кадыр (Кадыи) Гусейнович

(1912-16.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=117798

463

гв. красноармеец

Наврузов Джалал Иманович

(1914-12.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=120351

464

гв. ст. сержант

Наврузов Ибрагим Ибрагимович

(1922-02.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=85292

465

красноармеец

Нагаев Борис Степанович

(1911-08.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=38410

 

466

 

гв. мл. лейтенант

Нагинский (Ногинский, Назинский) Самуил Наумович

 

(1919-20.04.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=70933

467

гв. красноармеец

Насимов Двангер

(1925-30.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=96365

 

468

 

красноармеец

Насиров (Носиров) Муртазали (Муртазанин, Муртозанин) Насирович

 

(1922-05.03.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=105157

469

рядовой

Насрашвили Гогия Ильич

(1925-01.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=33340

470

гв. рядовой

Наумов Николай Петрович

(1924-09.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=103012

471

гв. рядовой

Нахамеев Ханука Михайлович

(*-10.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=65762

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

472

капитан

Неверов Алексей Иванович

(1913-15.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=34425

473

гв. красноармеец

Непряхин Тимофей Васильевич

(1925-12.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=135851

 

474

 

красноармеец

Ниджадгов (Ниджафов) Ильтифан (Ильтифон) Гусейнович

 

(1914-15.04.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=71960

475

гв. мл. сержант

Николаевич Игорь Константинович

(1910-01.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=39065

476

лейтенант

Никулин Николай Прокофьевич

(1915-17.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=127246

477

гв. красноармеец

Нисимов Нисим

(1922-05.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=56517

478

гв. ст. лейтенант

Новиков Василий Васильевич

(1913-09.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=35922

479

гв. сержант

Ногиев Мустафа Джабарович

(1917-04.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=121357

480

гв. сержант

Нуралиев Али Ашрафович

(1900-10.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=69817

481

гв. красноармеец

Оганизов Александр Григорьевич

(1917-29.04.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=16150

482

гв. старшина

Олейник Захар Кондратьевич

(1910-20.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=12703

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

483

ефрейтор

Оручев (Оругев) Оруг Касимович

(1924-21.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=79492

484

красноармеец

Осадов Ослан Османович

(1925-18.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=42265

485

гв. красноармеец

Осипов Василий Михайлович

(1924-12.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=77563

486

гв. рядовой

Осипов Владимир Герасимович

(1906-01.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=77282

487

мл. сержант

Осипов Николай Васильевич

(1926-20.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=140459

488

красноармеец

Очагов Александр Михайлович

(1913-07.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=125206

489

ст. сержант

Павлов Матвей Васильевич

(1921-09.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=68280

490

гв. ст. сержант

Павловский Петр Александрович

(1906-23.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=75153

491

мл. лейтенант

Паксянов Эллий (Элий) Николаевич

(1925-17.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=101183

492

красноармеец

Панасенко Валентин Петрович

(1926-28.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=125811

493

гв. лейтенант

Пантелеев Иван Васильевич

(1912-29.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=68195

494

красноармеец

Панченко Алексей Егорович

(1910-06.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=140070

495

гв. ст. лейтенант

Панюков Иван Карпович

(1922-05.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=77886

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

496

мл. сержант

Паршин Николай Алексеевич

(1925-14.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=50199

497

гв. ст. лейтенант

Петухов Иван Денисович

(1923-31.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=123632

498

красноармеец

Плахотный Иван Григорьевич

(1911-15.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=2408

499

гв. старшина

Повальский Борис Владимирович

(1925-15.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=46198

 

500

 

гв. рядовой

Погосов Амбарсум (Аомбарсум, Асмбарсум) Александрович

 

(1896-21.07.1944)

 

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=147578

501

гв. красноармеец

Погосов Самсон (Семен) Мирзорвич (Мурзаевич)

(1919-26.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=66025

502

гв. мл. лейтенант

Полищук Тихон Спиридонович

(1913-01.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=126047

503

мл. лейтенант

Полодов Мамед Назарович

(1922-14.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=96891

504

красноармеец

Полупанов Анатолий Евдокимович

(1926-26.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=66889

505

мл. лейтенант

Попов Иван Иванович

(1915-26.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=73584

 

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

506

красноармеец

Попов Петр Федорович

(1910-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=67955

507

гв. рядовой

Потапов Иван Егорович

(1909-02.08.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=149611

508

гв. капитан

Правдин Михаил Иванович

(1903-06.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=41867

509

гв. ст. сержант

Приходько Николай Дмитриевич

(1906-12.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=88591

510

красноармеец

Пронин Анатолий Васильевич

(1926-24.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=80539

511

мл. лейтенант

Равдин (Ривдин) Петр Игнатьевич

(1923-20.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128176

 

512

 

гв. красноармеец

Рагимов Исрафил (Исрефил) Салимович (Селимович, Салимонович)

 

(1897-13.01.1945)

 

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=83359

513

сержант

Рамазанов Амир Махмедович

(1922-07.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=108598

514

красноармеец

Рахманин (Рашманин) Григорий Тимофеевич

(28.02.1919

(1920)-19.02.1942)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=149381

515

красноармеец

Резиков (Резников) Федор (Петр) Ильич

(21.01.1913-

16.06.1943)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=138615

516

ст. сержант

Ремезов Иван Алексеевич

(1920-02.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122698

517

красноармеец

Рожков Виктор Николаевич

(1926-28.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=88776

518

красноармеец

Рожков Петр Андреевич

(1926-06.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=52327

519

красноармеец

Розаев Гордей Никитович

(1910-11.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=96484

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

520

красноармеец

Розенков Владимир Филиппович

(1911-12.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=60675

521

рядовой

Рустамов Али Каджибабаевич

(1924-10.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=129098

522

красноармеец

Русяев Иван Петрович

(1904-07.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=135342

523

старшина

Рыбаков Константин Петрович

(1920-12.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=44366

524

гв. красноармеец

Рыбин Николай Кириллович

(1903-22.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=56107

525

ефрейтор

Рыжков Иван Иванович

(1926-01.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=53714

526

ст. лейтенант

Ряхинов Анатолий Николаевич

(1916-18.10.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=143953

527

гв. сержант

Савельев (Совельев) Федор Михайлович

(1925-15.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=84836

528

красноармеец

Савушкин Анатолий Алексеевич

(1926-09.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=104875

529

гв. рядовой

Садыков Исмаил Мустафарович

(1904-14.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=88678

530

ст. сержант

Садыков Михаил Кузьмич

(1920-22.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=46608

531

гв. рядовой

Садыков Наракаш

(1924-15.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=44678

532

ефрейтор

Саидов (Сайдов) Таип Гарнович (Тарнович)

(1924-11.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=94660

533

гв. красноармеец

Саидов Мамед

(1911-11.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=121076

534

красноармеец

Сайдмамедов Юнус Касимович (Кассимович)

(1914-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=10239

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

535

мл. сержант

Салахов Имиран Худабакимович

(1925-14.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=44539

536

гв. рядовой

Салахов Кадыр

(1901-25.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=40883

537

гв. красноармеец

Салимов Агалар Амракович

(1925-26.04.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=148254

538

гв. сержант

Самедов Ахим Мамедович

(1920-27.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=52252

539

краснофлотец

Самотаев Василий Иванович

(1923-10.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=127806

540

красноармеец

Самсонов Борис Михайлович

(1926-08.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=47206

541

ст. лейтенант

Сандриков Михаил Петрович

(1919-24.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=40043

542

красноармеец

Санько (Сенько) Степан Антонович

(1898-20.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=30700

543

гв. старшина

Сапожников Иван Николаевич (Никитович)

(1913-01.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=68145

544

гв. красноармеец

Сарахманов Илларион Андреевич

(1904-03.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=132167

545

гв. рядовой

Саркисов Григорий Серопович (Серонович)

(1900-29.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=96692

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

 

546

 

сержант

Саруев (Сарцев) Сарублан (Саруглей) Хамбал (Хамлинович)

 

(1922-06.04.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=40036

547

 

красноармеец

Сафаров Мамед Сейфедтин- оглы (Сайфетдинович, Зайфединович)

 

(1918-04.07.1942)

 

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=147730

548

красноармеец

Сафаров Хайбар Бабаджанович

(1898-25.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=117270

549

гв. красноармеец

Сафралиев Гасан Исламович

(1924-09.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=73831

550

ефрейтор

Саютин Федор Дмитриевич

(1914-07.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=141094

551

сержант

Сверкалов Николай Иванович

(1916-09.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=71572

552

ефрейтор

Свотин Владимир Николаевич

(1912-25.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=103846

553

красноармеец

Седлов Федор Александрович

(1920-27.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=142116

554

мл. сержант

Сейранов (Айраков) Алексей Акопович

(1924-23.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=151880

555

мл. сержант

Семов Николай Иосифович

(1925-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=88991

556

красноармеец

Сергачев Василий Иванович

(1919-15.12.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=50064

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

557

сержант

Сергеев Василий Тимофеевич

(1908-05.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=58819

558

старшина

Сергеев Николай Тимофеевич

(1918-15.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=58460

559

гв. рядовой

Синельников Владимир Матвеевич

(1906-24.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=103485

560

гв. мл. сержант

Синицын Павел Яковлевич

(1925-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=108488

561

мл. сержант

Синько Степан Антонович

(1898-17.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=34766

562

красноармеец

Ситников Николай Францевич

(1926-12.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=145194

563

рядовой

Скачедубов Александр Федорович

(1924-22.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=124671

564

гв. сержант

Слизов Дмитрий Иванович

(1920-04.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=111873

565

мл. сержант

Смирнов Михаил Ильич

(1926-07.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=19996

566

лейтенант

Смирнов Петр Михайлович

(1921-03.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=115659

567

гв. рядовой

Соколов Валентин Андреевич

(1911-09.01.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=88762

568

гв. мл. сержант

Солошкин Владимир Макарович

(1920-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=62642

569

красноармеец

Сорокин Павел Васильевич

(1919-24.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=65278

 

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

570

гв. мл. лейтенант

Стекольников Георгий Иванович

(1919-16.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=92888

571

гв. старшина

Степанов Василий Дмитриевич

(1912-22.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=97619

572

гв. лейтенант

Степанов Рафаил Гайкович

(1921-04.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=128654

573

рядовой

Стрекалов Иван Степанович

(1915-11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=113011

574

рядовой

Стрельцев Савелий Савельевич

(1911-14.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=45094

575

ст. сержант

Строкин Семен Иванович

(1913-06.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=151997

576

красноармеец

Стрякин Николай Павлович

(1920-29.12.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=49966

 

577

 

мл. сержант

Сулейманов Джабир Наджафович (Маджоф-оглы, Ваджарович)

 

(1920-22.03.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=119412

578

красноармеец

Султанов Клим Хрестович (Христонович)

(1923-05.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=104619

579

гв. ст. сержант

Султанов Курбан Идирисович

(1918-15.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=45164

580

гв. лейтенант

Сутягин Владимир Ильич

(1924-21.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=31046

581

ефрейтор

Сухинин Александр Максимович

(1926-28.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=143552

582

сержант

Сучков Василий Григорьевич

(1910-25.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=98768

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

583

старшина

Сывороткин (Сывароткин) Александр Николаевич

(1905-13.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=116149

584

ст. сержант

Сычев Константин Михайлович

(1918-01.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=129089

585

гв. рядовой

Табашников Григорий Филиппович

(1900-13.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=103738

586

красноармеец

Тагиев (Тягиев) Хасаналла

(1896-05.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=49860

587

гв. мл. сержант

Тагиев Ибрагим Беланович

(1921-18.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=90753

588

красноармеец

Тадашев Кафар Касанович

(1923-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=84169

589

звание неизвестно

Тажев Аслан Белгарович

(1924-09.09.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=75147

590

ефрейтор

Тамбовцев Василий Дмитриевич

(1910-24.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=117599

591

красноармеец

Тарасенко Сергей Иванович

(1920-18.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=136632

592

гв. ефрейтор

Тенешев (Тенишев) Иса Магомед Расулович

(1920-12.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=133475

593

гв. красноармеец

Тимонин Михаил Игнатьевич

(1908-25.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=67895

594

ст. лейтенант

Тимофеев Евгений Степанович

(1919-16.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=34147

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

595

рядовой

Тимуров Гасан Мустафаевич

(1913-24.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=129080

596

красноармеец

Тихомиров Алексей Петрович

(1915-28.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=98470

597

ефрейтор

Тихонов Семен Дмитриевич

(1926-29.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=145126

598

гв. рядовой

Ткаченко Савелий Иванович

(1900-19.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=52234

599

гв. рядовой

Трущелев Михаил Тимофеевич

(1924-02.11.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=112814

600

красноармеец

Тряхов Федор Павлович

(1921-26.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=141296

601

красноармеец

Тумаков Сергей Васильевич

(1921-22.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=109538

602

ефрейтор

Тумасов Михаил Газарович

(1909-05.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=41132

603

красноармеец

Турдукулов Иргаш

(1925-01.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=123932

604

красноармеец

Туртин Евгений Николаевич

(1925-23.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=101833

605

рядовой

Уланкин Иван Иванович

(1926-03.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=133054

606

гв. ст. сержант

Ус Николай Олимпиевич (Олимпеевич)

(1915-24.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=8714

607

красноармеец

Устинов Владимир Николаевич

(1925-19.10.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=146397

608

красноармеец

Ушаков Федор Васильевич

(1913-05.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=36232

609

красноармеец

Ушков Михаил Иванович

(*-03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=80774

 

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

 

610

 

гв. рядовой

Фараджев (Орваджев) Исмаил Мусанович (Мусонович)

 

(1902-22.04.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=99081

611

ст. сержант

Фараджиев Фараджа Ибрагимович

(1924-24.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=129085

 

612

 

красноармеец

Фаталиев (Фатолиев) Юнис (Юлис) Гафар-оглы (Кафашевич)

(15.03.1919-

09.06.1942)

 

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=147776

613

рядовой

Федоров Семен Иванович

(1906-05.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=27471

614

мл. сержант

Физулаев Михаил Шукурович

(1924-16.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74617

615

гв. сержант

Фомичев Илья Алексеевич

(1920-04.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=119552

616

ст. сержант

Фролов Николай Андреевич

(1924-22.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=85880

 

617

 

гв. сержант

Фурасов Виктор Валерьянович (Васильевич)

 

(1925-16.04.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=93257

618

сержант

Хаджаев (Ходжаев) Сатар Юнусович

(1915-26.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=86054

619

сержант

Хаджаханов Адгозал Кафарович

(1924-16.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=74619

620

ефрейтор

Хаджиев (Ходжиев) Мамед Усаинович

(1912-19.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=68965

621

гв. ст. лейтенант

Хадзарогов Аллан Хасанович

(1922-01.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=18934

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

622

красноармеец

Хаймович Исак Захарович

(*-21.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=117710

623

рядовой

Халилов Ислам Абдулович

(1925-22.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=91920

624

красноармеец

Халилов Хасан Агаитович

(1920-13.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=101464

625

гв. ст. сержант

Харитонов Борис Павлович

(1922-16.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=94820

626

гв. рядовой

Харитонов Виктор Владимирович

(1921-15.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=3583

627

мл. лейтенант (красноармеец)

Харкунов Иван Тимофеевич

(1922-30.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=110525

628

красноармеец

Хасанов (Хасонов) Абасалы (Дюнеш)

(1894-12.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=65161

629

мл. сержант

Хасматулин Закирья

(1923-10.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=36344

630

гв. ст. сержант

Хачетуров Владимир Джаведович

(1919-09.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=111889

631

гв. красноармеец

Хлопков Павел Прокопьевич

(1912-27.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=121236

632

гв. рядовой

Ходжаев Мелик Мамедович

(1925-23.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=63361

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

633

гв. мл. лейтенант

Хомятов Геннадий Дмитриевич

(1913-13.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=87425

634

рядовой

Хороводов Георгий Илларионович

(1919-20.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=97362

635

гв. ст. техник- лейтенант

Хорошевцев Александр Никонорович

(1916-09.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=39333

636

гв. мл. лейтенант

Хочперов Абдула Магомедович

(1924-17.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122087

637

красноармеец

Хочперов Хайбула Ибрагимович

(1900-15.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=125100

638

ст. сержант

Худаев Шамиль Умарович

(1922-06.03.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=150957

639

красноармеец

Хусеинов Аллаверд Ферманович

(1900-17.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=104149

640

гв. мл. сержант

Цуцулов Гареген Бегларович

(1925-03.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=133673

641

гв. сержант

Чавадов Аласан

(1907-25.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=63911

642

мл. лейтенант

Чайкин Георгий Сергеевич

(1906-25.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=36751

643

рядовой

Чапыгин Илья Яковлевич

(1900-22.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=140428

644

гв. красноармеец

Чаркин (Черкин) Тимофей Андреевич

(1897-26.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=62724

645

красноармеец

Чепурной Василий Панкратьевич

(1918-07.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=61167

646

гв. рядовой

Чеферов Карим

(1898-16.10.1944)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=149848

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

647

старшина

Чинников Анис

(1910-14.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=36781

648

мл. сержант

Чмыхалов Александр Дмитриевич

(1926-27.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=143444

649

лейтенант

Шабин Константин Федорович

(1924-02.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=38032

650

красноармеец

Шабут (Шибут) Михаил Николаевич

(1919-18.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=109555

651

рядовой

Шамелев Ибрагим Абелович (Амелович)

(1904-30.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=40773

652

гв. мл. сержант

Шарифов Шариф Керимович

(1924-16.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=89205

653

красноармеец

Шахаев Беюк-Аха

(1912-03.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=112842

654

красноармеец

Шахназаров Мамсель Андреевич

(1917-14.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=50476

655

звание неизвестно

Шелкоплясов Петр Дмитриевич

(1913-04.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=68150

656

гв. красноармеец

Шендаев Шидана

(1901-02.04.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=135190

657

красноармеец

Шилов Василий Никифорович

(1908-13.05.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=144511

658

красноармеец

Шипков Виктор Петрович

(1926-22.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=46711

659

красноармеец

Ширямов Александр Васильевич

(1914-11.03.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=96514

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

660

рядовой

Шитов Николай Михайлович

(1919-16.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=119798

661

гв. ст. сержант

Шклярук Василий Митрофанович

(1921-11.02.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=143206

662

ст. сержант

Шпилька (Шкилько) Николай Антонович

(1918-17.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=49991

663

гв. сержант

Шукуров Кахрома Алимадович

(1921-20.05.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=68332

664

гв. рядовой

Шумигай Иосиф Иосифович

(1911-03.01.1945)

www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=141781

665

мл. сержант

Щеглов Михаил Григорьевич

(1920-20.10.1944)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=88964

666

рядовой

Эмеров Ширалы Бабаджанович

(1905-17.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=76998

667

красноармеец

Эскендаров Мусай Исмайлович

(1901-12.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=54174

 

668

 

гв. ст. сержант

Юсупов Али-шах (Алишах, Алишан) Срафилович (Рафаилович, Серафимович)

 

(1918-18.04.1945)

 

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=47510

669

гв. красноармеец

Яврумов Сергей Ваганович (Васильевич)

(1921-07.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=78672

670

ефрейтор

Якуба Илья Артемович

(1913-07.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=40022

671

гв. красноармеец

Якубов Гасамбек

(1900-10.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=69755

 

 

 

п/п

Воинское звание

Фамилия, Имя, Отчество

Даты жизни

Адрес персональной страницы

672

мл. сержант

Якубов Якуб Гаджимуратович

(1900-10.02.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=38421

 

673

 

ст. сержант

Якубошвили (Якобашвили) Лев Мототеевич (Матвеевич)

 

(1925-14.01.1945)

 

www.kpko.ru/warrior.php?wid=90674

674

гв. сержант

Яхляев Гмитух Салифанович

(1922-24.04.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=122239

675

гв. красноармеец

Яхулов Шамсодин

(1910-18.01.1945)

www.kpko.ru/warrior.php?wid=12855

 

Список разработан КРОО «НАКАЗ» и является выборкой из Электронной Книги памяти Калининградской области по состоянию на 05.08.2019, впоследствии информация может быть исправлена, уточнена или дополнена.

Строки с информацией о военнослужащих, память которых не увековечена, выделены желтым цветом. Персональные данные военнослужащих, информация о местах захоронения и увековечения памяти, ссылки на документы о выбытии и награждении, фотографии увековечивающих надписей представлены на персональных страницах.

В столбце «Фамилия, Имя, Отчество» в скобках указаны все варианты написания фамилий, имен и отчеств, встречающиеся в документах о выбытии и награждении.

 

 

 

Председатель КРОО «НАКАЗ»                                                                   Д.А. Востриков

Oxunub: 219